Ett homeopatiskt medel fungerar som en signal till cellkärnan.

     
  Larmet går i cellkärnan, en körorder ges. Ett motsvarande enzym
skapas av cellkärnan och skickas vidare till de vita blodkropparna.
På så sätt får immunförsvaret information om vad som ska åtgärdas.
En immunbiologisk reaktion har skett på kroppens villkor som resulterar
i självläkning.