Vad är homeopati?

Samuel Hahneman – läkare & medicine doktor - var en framstående förkämpe för denna läkemetod. Han fann i studier på sig själv, att kinin i höga doser kunde framkalla Malariasymtom. Efter fler års forskning kom han fram till att pulvriserad kinabark kunde användas i utspädd form vid behandling av malarialiknade symtom som t ex utmattningstillstånd och intermittent feber.  

  Likhetslagen

Denna likhetslag har idag utvecklats till en medicinsk disciplin som finner allt fler anhängare ute i världen. Samuel Hahneman gjorde tusentalet tester med olika ämnen, de finns idag dokumenterade i Homeopaternas läkarbok – Materia Medica. Homeopati innebär att liknande ämne botar lika. Ett ämne från växt, djur eller mineralriket som i outspädd form framkallar symtom dvs. förgiftning hos en frisk människa kan i utspädd form bota en sjuk människa. För att läka sig själv måste kroppen få en signal om vad som är fel.