Tjänster:
Föredrag om immunbiologisk terapi, kroppsliga reaktioner på sjukdomar och hur kroppen kompenserar de brister som då uppstår.
Ögondiagnostik.
Bioresonanstest med Vegamaskin.
Hästkiropraktik.

Kontakta:
Homeopat Jan Pettersson
Skånegatan 76, 3 tr (Söder)
116 37 Stockholm
Telefon: 073 - 588 06 14
E-post: allhalsan@hotmail.com

Länkar:
Alternativmedicin