Immunförsvaret
Likväl som naturen, så vill kroppen vara i balans. Immunförsvaret skyddar oss mot angrepp. Vi föds med en mängd bakterier som i vuxen ålder uppgår till 4 kg. Dessa är främst placerade i tarmen. Till detta finns en jämnvikt av Candidasvamp som står för den fullständiga nerbrytningen av restprodukter.


Obalans och ‘Herre på täppan’-leken
Antibiotika skapar obalans. Nyttobakterier reduceras i mängd och placerar antingen virus eller svamp som dominant i immunförsvaret. Blir svamp dominant och kommer ut i blodomloppet, så läggs de på hög och möglar. Ofta återfinns de i bronkerna där fuktigheten är som högst. Rethosta, astma och harklingar är vanliga symtom. Dessa parasiter kan sprida sig via blodbanan och skapar dålig cirkulation. Kroppen försöker balansera denna syrebrist genom att förmå hjärtat att slå hårdare, höja blodtrycket, skapa slem i luftrören för att linda in inflammationen samt sätta fart på cortisolproduktionen i binjuren med stress som följd.